Produkty Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o dla IEE

D.2.12 Slajdy i arkusze informacyjne
D.2.12 Updated factsheets.pdf
D.2.12 Publishable slides_Progress Report.pdf
D.2.19 Stworzenie kont na popularnych serwisach spolecznosciowych.pdf
D.3.1 Strategia EE i OZE w Wielkopolsce
D.3.2 Zaktualizowane lokalne plany energetyczne.pdf
D.3.3 Nowe lokalne plany energetyczne.pdf
D.3.4 Metodologia monitorowania energetycznego.pdf
D.3.6 Baza danych do gromadzenia i zarzadzania danymi na temat energii.accdb
D.3.7 Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w woj wielkopolskim.pdf
D.3.8 Materiały szkoleniowe dla lokalnych zarzadców energii zarządzania energią w gminie.pdf
D.3.9 Gminne plany energetyczne wraz z instrumentami wykonawczymi do ich wdrozenia gotowe.pdf
D.4.1 Wytyczne nt RES i EE.pdf
D.4.2 Report on energy efficiency measures.pdf
D.4.3 Ulotka Biogazownia scalona.pdf
D.4.4 Potencjalne zewnetrzne źródła finansowania inwestycji w zakresie termomodernizacji
D.4.5 Energooszczędne urządzenia w domu.pdf
D.4.7 Ulotka informacyjna na temat środków energooszczędnych dla pracowników biurowych_strona tytułowa.pdf
D.4.8 Wytyczne dla wladz lokalnych na temat inwestycji w zakresie temomodernizacji.pdf
D.4.9. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli.pdf
D.4.10a Materialy edukacyjne dla szkol podstawowych.pdf
D.4.10b Materialy edukacyjne dla gimnazjow i szkol ponadgimnazjalnych.pdf
D.4.11 Wytyczne do programu ksztalcenia dla szkol srednich.pdf
D.4.11a Zal.1. Podstawa programowa MEN.pdf
D.4.11b Zal.2. Program nauczania - KOWEZiU.pdf
D.4.12 Strategia promujaca specjalizacje z kursami na temat wydajnosci energetycznej na uczelniach.pdf
D.4.13 Strategia promujaca biogaz.pdf
D.4.13 Biogas promotional strategy.pdf
D.4.14 Strategia popularyzacji biomasy.pdf
D.4.14 Biomass dissemination strategy.pdf
D.4.15 Informacje o alternatywnych paliwach zsilajacych pojazdy transportu publicznego _sticker.pdf
D.4.16 Materiały szkoleniowe na potrzeby seminariów dla rolników
D.5.1.1 Program kursu Gminny Energetyk.pdf
D.5.1.3 Przewodnik po wydajnosci energetycznej dla miejskich gminnych zarzadcow energii.pdf
D.5.2.1 Raport dla inwestorow nt. iwestycji w zakresie czystej energii i wydajnosci energetycznej w woj.wielkopolskim.pdf
D 5.2.2. Współpraca pomiędzy organizacjami i WAZE.pdf
D.5.3.2 Raport nadzoru technologii i instalacji w zakresie czystej energi dla woj. wielkopolskiego.pdf
D.6.1. Listy o współpracy z europejskimi agencjami energetycznymi i innymi instytucjami
D.6.3 Raport na temat wspolnego projektu w konsorcjum miedzynarodowym.pdf
D.6.4 Protokól z miedzynarodowej konferencji regionalnych Agencji zarządzania energią_ Poleko_2010.pdf
D.6.4 Protokól z miedzynarodowej konferencji regionalnych Agencji zarządzania energią_ Poleko_2010_en.pdf
D.7.1 Plan zbiorczej komunikacj zewnętrznej.pdf
D.7.2 Artykuly w lokalnej prasie.pdf
D.7.3 Krótkie programy propagujące w lokalnej telewizji
D.7.3 Wywiad Józefa Lewandowskiego.pdf
D.7.3 Wywiad Stefana Pawlaka.mp3
D.7.4 Ogólna ulotka_1.pdf
D.7.4 Ogólna ulotka_2.pdf
D.7.4 Ogólne ulotki_EN.pdf
D.7.5 Ogólna broszura na temat działalności WAZE_kolor.pdf
D.7.6 Coroczny Raport z wykonanych dzialan i inne publikacje_I rok.pdf
D.7.6 Coroczny Raport z wykonanych dzialan i inne publikacje_II rok.pdf
D.7.6 Coroczny Raport z wykonanych dzialan i inne publikacje_III rok.pdf
D.7.13 Krotki raport z konkursu dla uczniow.pdf
D.7.13 Krótki raport z konkursu dla uczniów
D.7.13 Short reports on contests for pupils_ Kici_EN.pdf
D.7.14_D.7.15 Fotorelacja z kampanii na rzecz biomasy i biogazu.pdf
D.7.14_D.7.15 Photo report on Biomass & Biogas Campaign.pdf
D.7.16 Fotorelacja z WTZE 2011.pdf
D.7.16 Relacja fotograficzna z WTZE 2012.pdf
D.7.16 Photography relation of WTZE 2012.pdf
D.7.19 72 krótkie artykuły dotyczące aktualnych informacji nt. OZE i efektywności energetycznej publikowane na stronie WAZE
D.7.20 Aktywność na popularnych serwisach społecznościowych: Facebook,Nasza-Klasa, Twitter
D.8.1 Utworzenie i regularna aktualizacja informacji na temat projektu.pdf
D.8.2 Imputs to additional common information material related to IEE actions.pdf
D.8.3 Prezentacje projektu i materiały wyjaśniające przedstawiane podczas imprez informacyjnych i propagujących
D.8.3 Project presentation and background material presented at information and dissemination events_eng